Nowińska Home | Oferta

Oferta

1. Spotkanie

Pierwsze spotkanie (na terenie Warszawy), jest bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje. Jeśli to możliwe spotykamy się, w miejscu przyszłej realizacji. Prosimy aby dostarczyć nam rzuty pomieszczeń oraz instalacji. Rozmawiamy o Państwa oczekiwaniach, ulubionych kolorach i materiałach i preferowanym stylu. Ważne jest realne określenie budżetu przeznaczonego na wykończenie i wyposażenie projektowanych pomieszczeń.
Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy indywidualną ofertę cenową. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na współpracę, podpisujemy umowę i ustalamy termin rozpoczęcia prac.

2. Praca nad projektem

Praca nad projektem wnętrz składa się z trzech etapów: projektu układu funkcjonalnego, projektu koncepcyjnego i projektu wykonawczego. Można wybrać kompletny projekt wnętrz składający się ze wszystkich wymienionych powyżej etapów, można poszerzyć projekt o dodatkowe usługi takie jak: nadzór autorski, wspólne zakupy, wsparcie zamówień, wykonawstwo robót remontowo-budowlanych i inne.
Istnieje również możliwość stworzenia indywidualnego pakietu dopasowanego do Państwa potrzeb, składającego się np. wyłącznie z projektu koncepcyjnego, poszerzonego o projekt elektryki lub zamówienia projektu pojedynczego pomieszczenia np. łazienki lub sypialni.

Etap projektowy I

Projekt układu funkcjonalnego.
Projekt zaczynamy od analizy oczekiwań i upodobań klienta, na podstawie rozmów, dostarczonych inspiracji: zdjęć, linków. Przygotowujemy prepozycje układu funkcjonalnego projektowanych pomieszczeń. Powstają ewentualne zmiany w układzie ścian działowych, decydujemy co wyburzyć, a co dobudować, na tyle na ile pozwala na to układ mieszkania lub domu.
Należy pamiętać, że na tym etapie nie skupiamy się na konkretnych materiałach i meblach, ale określamy rozkład pomieszczeń i podstawowych mebli.

Rysunki wspólnie omawiamy podczas kolejnego spotkania.
Następnie wybieramy najlepszą dla Państwa wersję.

Etap projektowy II

Projekt koncepcyjny. Projekt aranżacji wnętrz.
Na podstawie zatwierdzonego przez klienta projektu funkcjonalnego wykonujemy wizualizacje aby sprawdzić czy nasze wizje są zgodne.
Wybieramy konkretne meble, oświetlenie i materiały wykończeniowe.

Etap projektowy III

Etap wykonawczy. Projekt techniczny.
Mając gotową aranżację wnętrz oraz wybrane wszystkie elementy i materiały wykończeniowe przystępujemy do sporządzenia projektu wykonawczego, to swoista instrukcja obsługi dla ekipy remontowej. Należy pamiętać, że na tym etapie nie zmieniamy już nic w wyglądzie projektowanych wnętrz. Klient otrzymuje dokumentację techniczną, na którą składa się dyspozycja zmian i dodanych elementów w układzie elektryki, ścian działowych, układzie wod-kan i c.o. jeśli jest taka potrzeba.

3. Gwarantujemy sprawny kontakt

W trakcie całego procesu projektowego jesteśmy z Państwem, w kontakcie telefoniczno-mailowym, gdyż zależy nam, aby brali Państwo czynny udział w jego powstawaniu. Wierzymy, iż warunkiem udanego projektu jest przyjazna atmosfera i sprawny kontakt z Klientem.

1. Spotkanie

Pierwsze spotkanie (na terenie Warszawy), jest bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje. Jeśli to możliwe spotykamy się, w miejscu przyszłej realizacji. Prosimy aby dostarczyć nam rzuty pomieszczeń oraz instalacji. Rozmawiamy o Państwa oczekiwaniach, ulubionych kolorach i materiałach i preferowanym stylu. Ważne jest realne określenie budżetu przeznaczonego na wykończenie i wyposażenie projektowanych pomieszczeń.
Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy indywidualną ofertę cenową. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na współpracę, podpisujemy umowę i ustalamy termin rozpoczęcia prac.

2. Praca nad projektem

Praca nad projektem wnętrz składa się z trzech etapów: projektu układu funkcjonalnego, projektu koncepcyjnego i projektu wykonawczego. Można wybrać kompletny projekt wnętrz składający się ze wszystkich wymienionych powyżej etapów, można poszerzyć projekt o dodatkowe usługi takie jak: nadzór autorski, wspólne zakupy, wsparcie zamówień, wykonawstwo robót remontowo-budowlanych i inne.
Istnieje również możliwość stworzenia indywidualnego pakietu dopasowanego do Państwa potrzeb, składającego się np. wyłącznie z projektu koncepcyjnego, poszerzonego o projekt elektryki lub zamówienia projektu pojedynczego pomieszczenia np. łazienki lub sypialni.

Etap projektowy I

Projekt układu funkcjonalnego.
Projekt zaczynamy od analizy oczekiwań i upodobań klienta, na podstawie rozmów, dostarczonych inspiracji: zdjęć, linków. Przygotowujemy prepozycje układu funkcjonalnego projektowanych pomieszczeń. Powstają ewentualne zmiany w układzie ścian działowych, decydujemy co wyburzyć, a co dobudować, na tyle na ile pozwala na to układ mieszkania lub domu.
Należy pamiętać, że na tym etapie nie skupiamy się na konkretnych materiałach i meblach, ale określamy rozkład pomieszczeń i podstawowych mebli.

Rysunki wspólnie omawiamy podczas kolejnego spotkania.
Następnie wybieramy najlepszą dla Państwa wersję.

Etap projektowy II

Projekt koncepcyjny. Projekt aranżacji wnętrz.
Na podstawie zatwierdzonego przez klienta projektu funkcjonalnego wykonujemy wizualizacje aby sprawdzić czy nasze wizje są zgodne.
Wybieramy konkretne meble, oświetlenie i materiały wykończeniowe.

Etap projektowy III

Etap wykonawczy. Projekt techniczny.
Mając gotową aranżację wnętrz oraz wybrane wszystkie elementy i materiały wykończeniowe przystępujemy do sporządzenia projektu wykonawczego, to swoista instrukcja obsługi dla ekipy remontowej. Należy pamiętać, że na tym etapie nie zmieniamy już nic w wyglądzie projektowanych wnętrz. Klient otrzymuje dokumentację techniczną, na którą składa się dyspozycja zmian i dodanych elementów w układzie elektryki, ścian działowych, układzie wod-kan i c.o. jeśli jest taka potrzeba.

3. Gwarantujemy sprawny kontakt

W trakcie całego procesu projektowego jesteśmy z Państwem, w kontakcie telefoniczno-mailowym, gdyż zależy nam, aby brali Państwo czynny udział w jego powstawaniu. Wierzymy, iż warunkiem udanego projektu jest przyjazna atmosfera i sprawny kontakt z Klientem.